2019-2020-ci TƏDRİS İLİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏTƏNDAŞLARI (AZN İLƏ) VƏ XARİCİ VƏTƏNDAŞLAR ÜÇÜN (AVRO İLƏ) QEYDİYYAT VƏ TƏHSİL HAQQI

 

 Qeydiyyat haqqı

 

Təkrar qeydiyyat haqqı ( ötən ilin şagirdləri üçün ) 

600 AZN (yalnız Liseyə ilk dəfə qeydiyyata düşərkən ödənilir və geri qaytarılmır)

200 AZN (geri qaytarılmır)

 

Bağça           

 

8000 AZN/4550 AVRO

İbtidai siniflər

 

 15000 AZN/8500 AVRO

 

 

6-cı /7-ci siniflər

CNED 8-ci/9-cu/10-cu siniflər

 

11/12-ci siniflər

          

 

 16100 AZN/9150 AVRO

 

 

 19000 AZN/9950 AVRO

 

 

Qeydiyyat ödənişi yalnız bir dəfə - Liseyə ilk dəfə qeydiyyata düşərkən ödənilir.